Αντ/κοί Μύλοι για Aεροβόλα PCP – .30CAL – .35CAL

Κωδικός: 540

24,50 

Περιγραφή

BLITZ

BT CARNIVORE ( .30cal – .35cal )

HERCULES (.30cal – .35cal )

HERCULES BULLY (.30cal – .35cal )